Privacy- en cookieverklaring

Laatste update: 15 augustus 2023

Over ons privacybeleid

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. MOOWY acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
  via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
  die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
  gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
  en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

MOOWY is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de
webwinkel https://moowy.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met
MOOWY.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een
account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw
toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij
u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw
account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst

geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens,
factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming.
Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens
bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.

Plaatsen van reviews op de website

U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om
de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en
nickname. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie 3 jaar. Bekijk onze totstandkoming van reviews op deze pagina. 

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt
afmelden.Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens
worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken
verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten
zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te
komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je
dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw
toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens
van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit
doen wij:

 • per e-mail
 • per SMS
 • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een
afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit
ook doorgeven.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen.
Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder
van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens
kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen
controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie op internet

Als u onze webwinkel gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens op internet komen:

 • door u zelf opgegeven informatie

Publicatie betekent dat iedereen deze kan lezen en zelfs bewaren. Wij hebben daar dan
geen controle op. U kunt zelf kiezen welke informatie wordt gepubliceerd. Denk goed na
daarover, want het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren
wij informatie die gepubliceerd is.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en
gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante
advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel In onze webwinkel zijn
social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw
persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien
dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over
cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Wilt u uw keuzes aanpassen? Dat kan via deze link.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van
onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik
van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies
doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte
afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen niet anonimiseren.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Wij hebben de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustmark te tonen en klanten na het plaatsen van een bestelling de Trusted Shops producten aan te bieden.

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die in het proces van belangenafweging zwaarder wegen. De Trustbadge en de geadverteerde Trustbadge-diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat, en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw websitebezoek automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich na het plaatsen van een bestelling al voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst van toepassing.

Rakuten reclame

Wij werken samen met Rakuten Advertising, die persoonlijke informatie kan verzamelen wanneer u met onze site communiceert.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te

 • beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
  Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
  wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te
kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd

contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in

te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact gegevens

Kantoor

MOOWY B.V.
Weesperstraat 61
1018VN
Amsterdam
The Netherlands

Monday – Friday
9 AM – 5 PM

Email

robert@moowy.nl

085-8425256

Contactpersoon voor privacy-aangelegenheden:

Robert Hooft