Over ons privacybeleid

Moowy B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Moowy BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1/01/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij deze gegevens absoluut nodig hebben voor de afwikkeling van de overeenkomst of voor de behandeling van uw contactverzoek en u anders de bestelling of het contactverzoek niet zou kunnen verzenden. In elk invulformulier wordt duidelijk aangegeven welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de gegevens die u ons meedeelt om het contract uit te voeren en uw aanvragen te verwerken volgens Art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR hebt gegeven door te besluiten een klantrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het doel van het openen van een klantrekening. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount zal elke verdere verwerking van uw gegevens worden beperkt en zullen uw gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is onder de relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk instemt met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de wijze die wettelijk is toegestaan, waarover wij u in deze mededeling informeren. Uw klantenaccount kan te allen tijde worden opgeheven. Hiertoe kunt u ofwel een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of gebruik maken van de desbetreffende functie die beschikbaar is in de klantenaccount.

Overdracht van gegevens

Wij geven uw gegevens door aan het transportbedrijf in de mate die nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens Art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, maken wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld, bekend aan de bank die opdracht heeft gekregen om de betaling te verwerken en, in voorkomend geval, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons opdracht heeft gekregen of aan de geselecteerde betalingsdienst. Sommige van deze gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld indien u bij hen een rekening opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens registreren bij uw betalingsdienstaanbieder. In dit verband is de privacyverklaring van de betrokken betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Nieuwsbrief per e-mail en advertentie per post

Reclame via e-mail indien u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, met gebruikmaking van de gegevens die voor dit doel afzonderlijk door u vereist of meegedeeld zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiertoe kunt u een bericht sturen naar het mailadres hello@moowy.nl of gebruikmaken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de wijze die wettelijk zijn toegestaan, waarover wij u in deze mededeling informeren.

Postreclame en uw recht op opt-out

Tenzij u niet voor opt-out hebt gekozen of u een consument bent die zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft, behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze reclamedoeleinden, bijv. voor het per post verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten bij klanten volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die zwaarder wegen in het proces van belangenafweging.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Wij hebben de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops Trustmark te tonen en klanten na het plaatsen van een bestelling de Trusted Shops producten aan te bieden.

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die in het proces van belangenafweging zwaarder wegen. De Trustbadge en de geadverteerde Trustbadge-diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat, en het verzoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw websitebezoek automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of wanneer u zich na het plaatsen van een bestelling al voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dat geval is de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst van toepassing.

Cookies en webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies van onze website te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek te verrichten, maken sommige pagina’s van deze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die zwaarder wegen in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op uw eindapparaat wordt opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd nadat u de browsersessie hebt afgesloten, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (persistente cookies). Om de opslagperiode van cookies te controleren, kunt u gebruik maken van de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat hij u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de Cookieverklaring wijzigen of intrekken met behulp van deze website: optout.networkadvertising.org

Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links om te weten te komen hoe u de instellingen in uw browser kunt wijzigen:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Wij wijzen u erop dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Ten behoeve van website-analyses maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.com). Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij de geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 lit. f) GDPR die zwaarder wegen in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, zoals bijv. cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De automatisch door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Aangezien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres tegelijkertijd ingekort voordat het wordt verzonden binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen zal Google het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser via Google Analytics wordt doorgegeven, niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. U kunt het bijgewerkte certificaat hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie, heeft deze laatste entiteiten die gecertificeerd zijn voor het Privacy Shield erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming waarborgen.

U kunt voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden opgeslagen en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken, om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst uw gegevens op deze website opslaat. In dit proces wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw eindgebruikerapparaat. Als u uw cookies wist, zult u opnieuw op de link moeten klikken.

Cookies van derden

Indien softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Rakuten reclame

Wij werken samen met Rakuten Advertising, die persoonlijke informatie kan verzamelen wanneer u met onze site communiceert.

Garantie

Rating herinnering door Trusted Shops

Als u ons daarvoor bij of na het plaatsen van uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven conform Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, zullen wij uw e-mailadres doorgeven aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.com), zodat zij u een herinnering per e-mail kunnen sturen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Zenden van review herinneringen per e-mail

Gekochte producten blijven ons eigendom tot volledige betaling. Zodra de goederen aan u of aan een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u dienovereenkomstig aansprakelijk.

CCPA-beleid

De onderstaande bedrijven kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer u interacteert met onze digitale eigendommen, waaronder IP-adressen, digitale identificatoren, informatie over uw webbrowsing en app-gebruik en hoe u interacteert met onze eigendommen en advertenties voor verschillende doeleinden, zoals het personaliseren van aanbiedingen of advertenties, analyses over hoe u omgaat met websites of advertenties en andere commerciële doeleinden. Voor meer informatie over het verzamelen, gebruiken en verkopen van uw persoonlijke gegevens en uw rechten, kunt u de volgende links gebruiken

https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-policy/
https://rakutenadvertising.com/legal-notices/services-privacy-rights-request-form/

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens:

  • art. 15 GDPR, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, binnen het daarin beschreven toepassingsgebied;
  • art. 16 GDPR, het recht om onmiddellijk rectificatie te eisen van onjuiste of onvolledige van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
  • art. 17 GDPR, het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden gewist, tenzij verdere verwerking nodig is – om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; – om te voldoen aan een wettelijke verplichting; – om redenen van algemeen belang of – voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • art. 18 GDPR, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover – de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; – de verwerking onwettig is, maar u het wissen ervan weigert; – wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of – u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 GDPR;
  • art. 20 GDPR, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven;
  • art. 77 GDPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit . In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van onze onderneming.

Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, als u uw gegevens wilt opvragen, corrigeren, beperken of wissen, als u door u gegeven toestemmingen wilt intrekken of als u zich wilt afmelden voor een bepaald gebruik van uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens die in onze site staan vermeld.

Recht van bezwaar

Indien wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die voorrang hebben in het proces van belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking met toekomstige werking. Indien uw gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In een dergelijk geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij de reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contact gegevens

Kantoor

MOOWY B.V.
Weesperstraat 61
1018VN
Amsterdam
The Netherlands

Monday – Friday
9 AM – 5 PM

Contactpersoon voor privacy-aangelegenheden:

Robert Hooft